Przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji działają dwa seniorskie zespoły wokalne: "Słonko"  z Łambinowic oraz "Fantazja" z Bielic.

ZAJĘCIA WOKALNE – ZESPOŁU WOKALNEGO  "SŁONKO"

prow. Natalia Kryjom-Barylak

1730-1930 – poniedziałek