Zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci

odbywają się:

we wtorki:  
w świetlicy GOKSiR przy u. Obozowej 13, w Łambinowicach, w godz. 16:00-17:30,

w środy:        Świetlica „Maciek” w Mańkowicach, w godz. 16:00-18:00

w czwartki:  Filia Biblioteczna w Jasienicy Dolnej, w godz. 16:00-18:00

 

Informacje oraz zapisy pod nr tel. 77 4311 635
w godz. 8:00-15:00
oraz u Instruktorów w/w miejscowościach

 

Regulamin korzystania z zajęć oraz oświadczenia dostępne
na stronie www.goksirlambinowice.pl

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W CYKLICZNYCH KONKURSACH PLASTYCZNYCH  – Tajemnice tkwiące w sztuce

                                       

Celem konkursów jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kształtowania kreatywności, ćwiczenia wyobraźni.

Konkursy skierowane są do uczniów szkół  podstawowych  z terenu Gminy Łambinowice,
przejawiających zamiłowanie do sztuki.

 

                      TEMATY ORAZ  TERMINY ODDANIA PRAC:

23.09.-23.10.2020r.

ROŚLINY W TWOICH RĘKACH – akwarela

4.11-4.12.2019r.

MAGICZNY CZAS– świąteczna kartka/ techniki mieszane

8.01-4.02.2020r.

MOJE MIEJSCE NA ZIEMI – technika dowolna

 25.02-25.03.2020r.

ILUSTRACJA  KSIĄŻKI – pastele

21.04-21.05.2020r.

 PRZEZ RÓŻOWE OKULARY – technika dowolna

REGULAMIN KONKURSÓW:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łambinowice.
 2. Ocenie podlegają prace w następujących kategoriach:

-kl. I-II

-kl. III-V

-kl. VI-VIII

 1. Wymagania dla wszystkich grup wiekowych:

-technika wykonania prac podana przy tematach

-Format prac A4-A3 za wyjątkiem prac przestrzennych.

- jeden uczestnik/ jedna praca

 1. Prace wraz opisanymi metryczkami na odwrocie (imię nazwisko, wiek, szkoła) należy dostarczyć

do siedziby Gminnego  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji , przy ul. Muzealnej 1,  48-316 Łambinowice

 1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 2. Termin dostarczenia prac podany przy tematach jest ostateczny.
 3. Rozstrzygnięcie kolejnych konkursów nastąpi w ciągu 14 dni od ustalonego terminu oddania prac, a wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
  w Łambinowicach  (WWW.goksirlambinowice.pl)
 4. Nagrody autorom najciekawszych prac zostaną przekazane do siedziby szkoły.
 5. Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace mogą zostać wykorzystane w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych do konkursu prac.

 

Konkurs plastyczny "kosmiczny przyjaciel"

 KONKURS PLASTYCZNY   wyniki....

czytaj dalej...

Wyniki cyklicznego konkursu plastycznego

CYKLICZNY KONKURS PLASTYCZNY "Ziemia czysta planeta"...

czytaj dalej...