Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na zajęcia plastyczne  we WTORKI od godz.15:00 do18:30. Zajęcia prowadzi Instruktor Alina Ligas

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W CYKLICZNYCH KONKURSACH PLASTYCZNYCH  – Tajemnice tkwiące w sztuce

                                       

Celem konkursów jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kształtowania kreatywności, ćwiczenia wyobraźni.

Konkursy skierowane są do uczniów szkół  podstawowych  z terenu Gminy Łambinowice,
przejawiających zamiłowanie do sztuki.

 

                                                                 

TEMATY ORAZ  TERMINY ODDANIA PRAC:

1.10.-31.10.2018r.

WRÓŻKA KOLORÓW – malujemy wybrany obraz w jednym kolorze- uzyskując różne odcienie wybranego koloru poprzez mieszanie barw tylko z białym i czarnym

5.11-10.12.2018r.

KARTKA ŚWIĄTECZNA– metodą collage

12.02-12.03.2019r.

ŚWIATŁA NOCY – malujemy na kartonie czarnym lub granatowym

 18.03-12.04.2019r.

KOSZYCZEK WIELKANOCNY– wydzieranka z papieru kolorowego lub gazety

25.04-31.05.2019r.

KWITNĄCY SAD – techniką mokre w mokrym- zwilżamy karton wodą za pomocą gąbki, malujemy akwarelami sylwetki drzew, krzewów oraz kwiatów, rozmazane kolory obrysowujemy konturem za pomocą piórka lub cienkopisu.

 

REGULAMIN KONKURSÓW:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łambinowice.
 2. Ocenie podlegają prace w następujących kategoriach:

-kl. I-II

-kl. III-V

-kl. VI-VIII

 1. Wymagania dla wszystkich grup wiekowych:

-technika wykonania prac podana przy tematach

-Format prac A4-A3 za wyjątkiem prac przestrzennych.

- jeden uczestnik/ jedna praca

 1. Prace wraz opisanymi metryczkami na odwrocie (imię nazwisko, wiek, szkoła) należy dostarczyć

do siedziby Gminnego  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji , przy ul. Muzealnej 1,  48-316 Łambinowice

 1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 2. Termin dostarczenia prac podany przy tematach jest ostateczny.
 3. Rozstrzygnięcie kolejnych konkursów nastąpi w ciągu 14 dni od ustalonego terminu oddania prac, a wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
  w Łambinowicach  (WWW.goksirlambinowice.pl)
 4. Nagrody autorom najciekawszych prac zostaną przekazane do siedziby szkoły.
 5. Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace mogą zostać wykorzystane w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych do konkursu prac.