Zajęcia plastyczno-manualne dla dzieci

odbywają się:

we wtorki:  
w świetlicy GOKSiR przy u. Obozowej 13, w Łambinowicach, w godz. 16:00-17:30, (Igr.)

w czwartki:   w świetlicy GOKSiR przy u. Obozowej 13, w Łambinowicach, w godz. 15:30-17:00, (IIgr.)

 

Informacje oraz zapisy pod nr tel. 721 155 725
w godz. 8:00-15:00

 

Regulamin korzystania z zajęć oraz oświadczenia dostępne
na stronie www.goksirlambinowice.pl

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W CYKLICZNYCH KONKURSACH PLASTYCZNYCH  – Tajemnice tkwiące w sztuce

                                       

Celem konkursów jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kształtowania kreatywności, ćwiczenia wyobraźni.

Konkursy skierowane są do uczniów szkół  podstawowych  z terenu Gminy Łambinowice,
przejawiających zamiłowanie do sztuki.

 

                      TEMATY ORAZ  TERMINY ODDANIA PRAC:

 25.02-25.03.2021r.

ILUSTRACJA  KSIĄŻKI – pastele

21.04-21.05.2021r.

 PRZEZ RÓŻOWE OKULARY – technika dowolna

REGULAMIN KONKURSÓW:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łambinowice.
 2. Ocenie podlegają prace w następujących kategoriach:

-kl. I-II

-kl. III-V

-kl. VI-VIII

 1. Wymagania dla wszystkich grup wiekowych:

-technika wykonania prac podana przy tematach

-Format prac A4-A3 za wyjątkiem prac przestrzennych.

- jeden uczestnik/ jedna praca

 1. Prace wraz opisanymi metryczkami na odwrocie (imię nazwisko, wiek, szkoła) należy dostarczyć

do siedziby Gminnego  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji , przy ul. Muzealnej 1,  48-316 Łambinowice

 1. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 2. Termin dostarczenia prac podany przy tematach jest ostateczny.
 3. Rozstrzygnięcie kolejnych konkursów nastąpi w ciągu 14 dni od ustalonego terminu oddania prac, a wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
  w Łambinowicach  (WWW.goksirlambinowice.pl)
 4. Nagrody autorom najciekawszych prac zostaną przekazane do siedziby szkoły.
 5. Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace mogą zostać wykorzystane w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
 6. Organizator nie zwraca nadesłanych do konkursu prac.

 

"Moje miejsce na ziemi"

. „Moje miejsce na ziemi” zakwalifikowano...

czytaj dalej...

wyniki "Magiczny czas"

Protokół komisji...

czytaj dalej...

Konkurs plastyczny "kosmiczny przyjaciel"

 KONKURS PLASTYCZNY   wyniki....

czytaj dalej...

Wyniki cyklicznego konkursu plastycznego

CYKLICZNY KONKURS PLASTYCZNY "Ziemia czysta planeta"...

czytaj dalej...