Świetlica powstała w ramach operacji  pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich" mającej na celu poprawę dostępu do usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Malerzowicach Wielkich, budowa  była  współfinansowana   ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.