ZAJĘCIA PLASTYCZNE 
 

 w świetlicy MAŃKOWICE –  piątek  w godz. 15.30-18.00

 

         Udział w zajęciach jest nieodpłatny.