Konkurs plastyczny "kosmiczny przyjaciel"

 KONKURS PLASTYCZNY

 

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kształtowania kreatywności, ćwiczenia wyobraźni. Konkurs skierowany jest do dzieci z terenu Gminy Łambinowice, przejawiających zamiłowanie do sztuki.


– Tajemnice tkwiące w sztuce -


Do oceny jurorskiej konkursu pt. „Kosmiczny przyjaciel”; „człowiek przyszłości” zakwalifikowano 10  prac dzieci z terenu Gminy Łambinowice. Komisja w składzie przewodnicząca: Alina Ligas oraz członkowie: Beata Padewska, Anna Cieślińska dokonała oceny prac w następujących kategoriach wiekowych. Po odbiór nagród lauretów konkursu  zapraszamy na obiekt sportowy "Orlik" od pon-pt w godz. 10:00-14:00.

kat. 6-8 lat

I m –Katarzyna Zielska

II m –Franek Sobieraj

III m – Milena Myśliwiec

Kat. 9-12 lat

Im- Urszula Zalewska

Im- Filip Padamczyk

IIm – Emilia Cichy

Wyr - Kinga Surma

Kat. 13-16 lat

I m – Kinga Szymańska

wyr – Agata Zalewska

Wyróżnienia:

Kinga Sieradzka