Zasady korzystania z obiektu sportowego Orlik

Od 04.05.2020r. do 15.05.2020r.
obiekt sportowy - Orlik będzie otwarty
od poniedziałku-piątku w godz. 11:00- 21:00 

w soboty i niedziele 16:00-21:00

 

 

Zasady korzystania z obiektu sportowego ORLIK
w Łambinowicach w związku z wdrażaniem  II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem COVID-19:

 

Mieszkańcy korzystają z obiektu w godzinach otwarcia.


1. Grupy zorganizowane korzystają z obiektu w godzinach ustalonych przez Administratora, grafik takich zajęć udostępniony u Animatorów.

 2. Z obiektu  może jednocześnie korzystać max 28 osób ( po 14 osób na każdym boisku)

 3. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.

4. Obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

 5. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznych miejscach zostaną zorganizowane miejsca do dezynfekcji rąk.

6. Obowiązuje korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego.

 7. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

8. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletami).