Zajęcia - Wakacje 2020-

Zapraszamy dzieci do udziału w zajęciach prowadzonych przez Instruktorów GOKSiR w Łambinowicach. Pierwsze zajęcia odbędą się na obiekcie sportowym „Orlik” 6 lipca 2020r. o godz. 10:00

Uczestnicy zajęć korzystają z wybranych form aktywności,
w GOKSiR Łambinowice oraz placówkach terenowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia Rodziców/Opiekunów Prawnych.
Oświadczenia oraz dodatkowe informacje u Instruktorów GOKSiR Łambinowice na obiekcie sportowym „Orlik” od pon-pt, w godz. 10:00-14:00.