ZAJĘCIA TEATRALNE W ROKU SZKOLNYM 2019/20
 Zajęcia teatralne odbywają się według następującego planu:

 

 w świetlicy BUDZIESZOWICE -piątek w godz. 14:30-17:00
 w świetlicy MAŃKOWICE –  środa, w godz. 16:00-18:00

w Filii Bibliotecznej w WIERZBIU czwartki, w godz. 16:15-18:15

 

 

         Udział w zajęciach jest dobrowolny i nieodpłatny.

Zapisy i dodatkowe informacje u instruktora w godzinach zajęć.