Świetlica Wiejska w Bielicach działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Łambinowicach od 2.03.2015 do 30.06.2015 r. realizuje projekt „Pokolenie Plus” dla seniorów w ramach programu grantowego Fundacji Górażdże – Aktywni w Regionie.

W miesiącu marcu seniorzy wykonają proste prace związane z wykończeniem wnętrz. Pomalują ściany i przeprowadzą remont swojego klubu. Klub „Pokolenie Plus” będzie dostępny w godzinach otwarcia Wiejskiego Domu Kultury.

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu „Pokolenie Plus” w Bielicach...

czytaj dalej...

Ostatnie zajęcia twórcze

decoupage na kamieniu...

czytaj dalej...

Zajęcia twórcze

Podczas zajęć  grupa seniorów...

czytaj dalej...

Majowe spotkanie

     21 maja seniorzy spotkali się przy ognisku...

czytaj dalej...