Studio piosenki GOKSiR w Łambinowicach

 

         Studio piosenki rozpoczęło swoją działalność pod koniec listopada 1999 roku. Intensywne zajęcia wokalne w grudniu i na początku stycznia pozwoliły śpiewającym dzieciom i młodzieży wystąpić w sali GOKSiR „Pandora” samodzielnie z własnym programem przed publicznością już podczas VI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prym wiedli wówczas Jarosław Jabłoński z Bielic, dzieci ze SP w Łambinowicach oraz zespół wokalny „Elzetki” z miejscowego liceum zawodowego.

W miarę upływu czasu  stopniowo do naszego studia przystępowały dzieci z terenu całej gminy min. z Lasocic, Piątkowic, Jasienicy Dolnej , Wierzbia, Bielic oraz Mańkowic i Malerzowic. 

Pierwszy znaczący sukces na szczeblu powiatu odniósł Jarek Jabłoński wyśpiewując wyróżnienie na Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Nysie w połowie stycznia 1999 roku. A potem już na najwyższym szczeblu w czerwcu tegoż roku w Kielcach znalazł się w gronie laureatów międzynarodowego wyjazdowego festiwalu „Majowa nutka”.

Odtąd w „Majowej nutce” ,festiwalu mającym swoją stałą siedzibę w Częstochowie brylowały ; najpierw Justyna Sypień , duet „Wera i Gosia”, Ewelina Kobylańska, Natalia Kutyła i wiele innych.

Natomiast w miarę upływu czasu nasze studio ugruntowywało swoją pozycję na krajowej estradzie wygrywając wiele festiwali i przeglądów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Solistki i duety sięgali po  laury na Opolszczyźnie; w Opolu, Kluczborku, Nysie, Niemodlinie, Olszance, Brzegu, Paczkowie, Otmuchowie Tułowicach i wielu innych mniejszych festiwalach. 

Od mniej więcej 2002 roku nasze studio staje się znane w kraju. A wokalistki są laureatkami festiwali w Koninie,Wrocławiu, Bielawie, Legnicy, Kruszwicy, Bydgoszczy, Krajence, Bielsku- Białej, Będzinie, Krakowie, Chorzowie,, Sosnowcu, Perzowie,Katowicach, Woźnikach i Tarnobrzegu.

Warto tu przytoczyć grand prix Eweliny Kobylańskiej na międzynarodowym festiwalu w Woźnikach, ścisły finał w międzynarodowej obsadzie w Koninie, pierwsze miejsca tejże solistki i duetu Anna Herman – Patrycja Buszkiewicz na międzynarodowym festiwalu w Kluczborku,wspomnianej Justyny Sypień w Częstochowie czy zwycięstwa Klaudii Dębickiej, Eweliny Nanowskiej, duetu Weronika Matusik i Małgorzata Leśniak w krajowym „Piosenkobraniu” w Opolu, Weroniki Strombek i Anny Paszkowskiej w Bydgoszczy, Natalii Kutyły w Wieluniu, Opolu , Niemodlinie, Pacanowie i Tarnobrzegu. To tylko niektóre dokonania naszych reprezentantek. Jednak największą indywidualnością spośród wymienionych jest niewątpliwie Ewelina Kobylańska , triumfatorka większości wymienionych wyżej festiwali. 

Ewelina korzystając z umiejętności wokalnych nabytych przez lata doświadczeń i   umiejętności  w studiu piosenki pomijając I stopień wydziału śpiewu klasycznego Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Nysie , pomyślnie zdała egzamin na II stopień i w tym roku otrzyma świadectwo maturalne. Podobną szansę otrzymała inna nasza wychowanka Agata Wieczorek, która aktualnie   jest na III roku tej szkoły również II stopnia. Aneta Gabriel natomiast jest absolwentką Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie śpiewu klasycznego.

Solistki naszego studia z wieloletnim stażem wokalnym w dalszym ciągu realizują swoje pasje wokalne i śpiewają z własnymi zespołami muzycznymi; Justyna Sypień w formacji rockowej w Niemczech, Małgorzata Leśniak w Nysie , a Martyna Sługocka  na terenie naszej gminy.

Oprócz konkursów, festiwali i przeglądów „łambinowickie słowiki” koncertowały także za granicą. Śpiewały w Niemczech, Czechach, dwukrotnie na Ukrainie , Białorusi(warsztaty wokalne), trzykrotnie na Litwie oraz Łotwie, gdzie wystąpiły wspólnie ze „Słońcem w kapeluszu”  dla telewizji łotewskiej w Dyneburgu. Natomiast w kraju z dużym powodzeniem brały udział w audycjach Radia Opole.

    Obecnie duże nadzieje wiąże się z utalentowaną Natalią Kutyłą. Piosenka „Gimnazjalistka ze Śląska” w jej wykonaniu  przez wiele miesięcy znajdowała się na Liście Śląskich Szlagierów w programie telewizyjnym TVS Silesia Katowice.

Ciekawy teledysk również dla TVS Katowice nagrały Anna Herman , Ewelina Kobylańska i Anna Paszkowska asystując Wacławowi Masłykowi w piosence „Zgubiony kamyk”.

W szczytowych latach związanych z sukcesami studio piosenki liczyło niespełna 30 solistek i solistów(w grupie śpiewało tylko pięciu chłopców; Jarosław Jabłoński, Szymon Tokarczyk,Dawid Bałabuch, Simon Maćków, a z zespołem „Elzetki” Piotr Kierpal).Obecnie studio liczy 15 solistek. 

Działalność naszych artystów opisana jest w  leksykonie „Spotkałem prawdziwych artystów” autorstwa Edwarda Chnchery, dyr. bydgoskiego festiwalu „Solo- tutti”. 

Instruktorem i opiekunem artystycznym studia piosenki do 2014 roku był Zbigniew Marcinkiewicz.