"Moje miejsce na ziemi"

Protokół komisji

CYKLICZNY KONKURS PLASTYCZNY

 – Tajemnice tkwiące w sztuce –

  Zakończył się drugi cykliczny konkurs plastyczny w roku szkolnym 2020/21. Do oceny jurorskiej konkursu pt. „Moje miejsce na ziemi” zakwalifikowano 19 prace uczniów ze szkół podstawowych
z terenu Gminy Łambinowice. Komisja w składzie przewodnicząca: Alina Ligas oraz członkowie: Beata Padewska, Amelia Myśliwiec dokonała oceny prac w następujących kategoriach wiekowych.

kat. klas I-II

I m –Zuzanna Padzińska - ZSP Jasienica Dolna

I m – Oliwia Świech - ZSP Jasienica Dolna

II m – Anna Majka - ZSP Jasienica Dolna

IIm- Pola Szulc – ZSP Jasienica Dolna

III m – Julia Fornalik – ZSP Jasienica Dolna

III m- Maja Adamczyk– ZSP Jasienica Dolna

Wyróżnienie specjalne

Sakina Woszek- ZSP Jasienica Dolna

Wyróżnienia:

Bartosz Mistarz – ZSP Jasienica Dolna

Julia Kutyła- ZSP Jasienica Dolna

Karolina Stojecka- ZSP Jasienica Dolna

 Maja Nosal - ZSP Jasienica Dolna

Nadja Majka – ZSP Jasienica Dolna

 

Kat. klas III-V

Im- Maja Wolska–– ZSP Jasienica Dolna

IIm-Marcel Kowalczyk– ZSP Jasienica Dolna

IIIm – Lena Grodź - ZSP Jasienica Dolna

IIIm- Maja Lachowicz– ZSP Jasienica Dolna

 

Kat. klas VI-VIII

Im – Jagoda Barzij - ZSP Jasienica Dolna

II m-Aleksandra Szczepańska - ZSP Jasienica Dln

IIIm – Radosław Nosal – ZSP Jasienica Dolna

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU

kl.I-II PSP Jasienica

Dolna

 1. Oliwia Świech
 2. Maja Nosal
 3. Nadia Majka
 4. Pola Szulc
 5. Anna Majka
 6. Bartosz Mistarz
 7. Maja Adamczyk
 8. Sakina Woszek
 9. Karolina Stojecka
 10. Zuzanna Padzińska
 11. Julia Fornalik
 12. Julia Kutyła

kl.III-V PSP Jasienica D

 1. Marcel Kowalczyk
 2. Lena Gródź
 3. Maja Lachowicz
 4. Maja Wolska

kl.VI-VIII PSP Jasienica Dolna

17. Radosław Nosal

18. Aleksandra Szczepańska

19. Jagoda Barzij