Zasady korzystania z obiektu sportowego ORLIK w Łambinowicach

Zasady korzystania z obiektu sportowego ORLIK w Łambinowicach
w związku z wdrażaniem 
II etapu 
znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem COVID-19:

od 02 lipca 2020r.:

obiekt sportowy - Orlik będzie otwarty
od poniedziałku-piątku w godz. 11:00- 21:00 

w soboty i niedziele 16:00-21:00

 

Mieszkańcy korzystają z obiektu w godzinach otwarcia.

1. Mieszkańcy korzystają z obiektu w godzinach otwarcia.

2. Grupy zorganizowane korzystają z obiektu w godzinach ustalonych przez Administratora, grafik takich zajęć udostępniony u Animatorów.

3. Z boiska  może jednocześnie korzystać max po 14 osób.

4. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.

5. Obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na obiekt, przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy.

6. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt – w widocznych miejscach zostaną zorganizowane miejsca do dezynfekcji rąk.

7.Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do bezwzględnego opuszczenia obiektu bezpośrednio po zakończeniu jednostki treningowej.

8. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletami).