XIX Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi- Złota Kosa 2019

13 lipca na placu przy boisku sportowym odbył się XIX Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi - Złota Kosa 2019. Organizatorami imprezy było Sołectwo Piątkowice, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lasocice i Piątkowice, Urząd Gminy Łambinowice, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach. W turnieju uczestniczyło 13 drużyn reprezentujących sołectwo,  gminę lub związek gmin. Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych  tj. żęcie sierpem, koszenie kosą, młócenie cepem, klepanie kosy. Jurorzy konkursu oceniali również prezentację poszczególnych sołectw. Punktacja wnikająca z sumy wszystkich konkurencji wyłoniła zwycięzców. W klasyfikacji ogólnej czwarte miejsce zdobyło Sołectwo Jasienica Dolna, trzecie miejsce oraz brązową kosę otrzymało Sołectwo Piątkowice, drugie miejsce  i srebrną kosę wywalczyło Sołectwo Niwnica, a złotą kosą uhonorowano Sołectwo Wierzbie.

Wyniki poszczególnych konkurencji:

ŻĘCIE SIERPEM

III miejsce: Ireneusz Kaczkowski - Grabin

II miejsce: Mieczysław Łużny - Niwnica

I miejsce: Jadwiga Sobek - Sowin

KOSZENIE KOSĄ

III miejsce: Grabin

kosiarz Michał Bielecki 

podbierający Piotr Ćwięka, Janina Kępa

II miejsce: Niwnica

kosiarz Wiesław Łużny

podbierający Andrzej Orzeł, Janusz Zalewski

I miejsce: Piątkowice

kosiarz Tomasz Dańczyszyn

podbierający Stanisław Tabor, Małorzata Balcerek

MŁÓCENIE CEPEM

III miejsce: Jasienica Dolna

Henryk Barcik, Roman Smoter

II miejsce:Piątkowice

Stanisław Tabor, Tomasz Dańczyszyn

I miejsce: Wierzbie

Adam Kuź, Mariusz Bryla

KLEPANIE KOSY

III miejsce : Ukraina Skałat

Igor Kowalczuk

II miejsce: Malerzowice Wielkie

Stanisław Skiba

I miejsce: Wierzbie

Franciszek Ruszkiewicz

PREZENTACJA DRUŻYNOWA

VII Malerzowice Wielkie

VI Niwnica

V Tułowice

V Budzieszowice

IV miejsce: Grabin

III miejsce: Drogoszów

II miejsce: Sowin

I miejsce: Wierzbie

I miejsce: Jasienica Dolna