„BITWA WARSZAWSKA. STULECIA ZWYCIĘSTWA”

„BITWA WARSZAWSKA. STULECIA ZWYCIĘSTWA” 

 W tym roku obchodzimy setną rocznicę Bitwy Warszawskiej – rozegranych na przedpolach polskiej stolicy walk, określanych mianem „Cudu nad Wisłą”, które miały decydujący wpływ na wynik wojny polsko-bolszewickiej. W związku z tym Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało wiele inicjatyw związanych ze świętowaniem jednego z najważniejszych zwycięstw oręża polskiego. Jedną z inicjatyw Biura Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego jest  bezpłatna wystawa poświęcona tematyce wojny polsko-bolszewickiej: „Bitwa Warszawska. Stulecia zwycięstwa”.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy,
 która ma na celu radosne świętowanie stulecia Bitwy Warszawskiej, a także może stać się inspiracją do pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Tematy plansz:

 • Polskie formacje wojskowe w I wojnie światowej
 • Ku niepodległości
 • Wojna polsko-ukraińska
 • Pierwsze walki z bolszewikami
 • Stulecie Muzeum Wojska Polskiego
 • Wyprawa kijowska
 • Rosja bolszewicka a Polska
 • Osiemnasta decydująca bitwa w dziejach świata
 • Bitwa Warszawska
 • Naczelny Wódz Józef Piłsudski (1867-1935)
 • Ksiądz Ignacy Skorupka (1893-1920)
 • Ochotnicy
 • Ochotniczki
 • Świat wobec wojny polsko-bolszewickiej
 • Bitwa lwowska
 • Bitwa nad Niemnem
 • Traktat ryski
 • Trofea z wojny polsko-bolszewickiej
 • Rewindykacje
 • https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/bitwa-warszawska-stulecia-zwyciestwa-bezplatna-wystawa-do-pobrania/.