Studio Piosenki

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach

informuje

 

Zajęcia Studia Piosenki odbywają się w  poniedziałki
o godz. 15:30
w sali „Pandora”,
 przy ul. Muzealnej 1, w Łambinowicach

Prowadząca: Natalia Kryjom