"Ocalimy od niepamięci" - 19.12

 

Grupa nieformalna AKTYWNY SENIOR działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach zakończyła projekt „Ocalimy od niepamięci”  w ramach programu Działaj Lokalnie Partnerstwa Borów Niemodlińskich, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem projektu było zachowanie w pamięci społeczności lokalnej romantyczno-tragicznej historii miłości dwojga młodych ludzi:  Ingrid i Hansa – łambinowickiej wersji Romea i Julii.

Projekt umożliwił aktywizację i integrację mieszkańców Gminy Łambinowice wokół wspólnego celu jakim jest ochrona dziedzictwa kulturowego wsi. Historia ta łączy czasy przed i po II wojnie światowej.


                Wraz z zapomnianym głazem przemijała związana z nim legenda, grupa seniorów postanowiła wydobyć z niepamięci tę historię! 

Projekt polegał na oczyszczeniu i uporządkowaniu terenu,  odbudowie zniszczonego postumentu, obok którego leżał głaz z wyrytymi imionami oraz jego osadzeniu na postumencie.  Zamontowano płotek zabezpieczający oraz dwie ławeczki dla odwiedzających to miejsce. Kolejnym krokiem było oznakowanie terenu i miejsca, wykonanie tablic informacyjnych:  przy głazie oraz w parku przy GOKSiR z mapą lokalizacji głazu. 

Dzięki realizacji projektu „Ocalimy od niepamięci” powstało kolejne ciekawe miejsce, które będzie celem wycieczek pieszych i rowerowych mieszkańców oraz gości Gminy Łambinowice, a historia  Ingrid i Hansa na zawsze pozostanie w pamięci!