Konkurs Wielkanocny 2019

Konkurs Wielkanocny 

13 kwietnia 2019r.

godz.13:00 w sali WDK w Bielicach

Konkurs podzielony na kategorie wiekowe:

Dzieci 

 -  do 6 lat

  - 7-9 lat

 Młodzież

- 10-13 lat

- 14-17 lat

Dorośli

Rozpoczęcie/zakończenie poszczególnych konkurencji:

WYPIEKI DO GODZ. 14:00

KARTKA WIELKANOCNA GODZ. 13:00-14:30

ZDOBIENIE JAJ WIELKANOCNYCH GODZ. 13:00-15:00

PALMA WIELKANOCNA  DZIECI GODZ. 13:00-15:30

PALMA WIELKANOCNA DRUŻYNOWO GODZ. 13:00-16:00

 

I  KATEGORIE INDYWIDUALNE

ZDOBIENIE JAJ WIELKANOCNYCH- DOROŚLI, DZIECI i MŁODZIEŻ

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie wykonanej  na miejscu
1 szt. pisanek, oklejanek itp.

     techniki: batik-pisanka; dowolna

WIELKANOCNA KARTKA WYKONANA RĘCZNIE - DZIECI I MŁODZIEŻ

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie kartki wielkanocnej formatu A5 lub A6, całość wykonana na miejscu
z materiałów własnych.

WYPIEKI WIELKANOCNE-KAT. MŁODZIEŻ
(14-17 LAT), KAT. DOROŚLI

PALMA WIELKANOCNA- DZIECI (do 6 lat; 7-9 lat)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie palmy wielkanocnej
o wysokości max.1,5m, całość wYykonana na miejscu z materiałów własnych.

Dopuszcza się wykonanie dekoracji palmy
 - kwiatów przed konkursem.

 II KATEGORIE ZESPOŁOWE - DOROŚLI

PALMY WIELKANOCNE – zgłoszenie uczestnictwa grupy do 5 kwietnia 2019r.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie palmy wielkanocnej
o wysokości min.2,5m wykonana na miejscu z  materiałów własnych. Dopuszcza się wykonanie 1/3 całości palmy oraz wykonanie elementów dekoracjnych do palmy (kwiaty) przed konkursem.

USTALENIA KOŃCOWE:

 • prace oceniane będą przez komisję powołaną  przez organizatorów, według technik ich wykonania
 • nie dopuszcza się pomaganiu
  w czasie pracy  osobom biorącym udział w konkursie w kat. indywidualnych
 • nie dopuszcza się wykorzystywania elementów gotowych, zakupionych
  w handlu. Dodanie elementów gotowych obniża ocenę lub dyskfalifikuje prace!
 • prace uczestników konkursu prezentowane będą na wystawie po konkursowej.
 • organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników konkursu.
 • za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 • nagrodami w kategorii zespołowej dorosłych są BONY ZAKUPOWE

Zgłoszenie na konkurs  jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na pozostawienie pracy konkursowej do dyspozycji organizatorów.

Organizator zastrzega sobie prawo rejestrowania, gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania materiałów zdjęciowych do celów dokumentacji przebiegu imprezy, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, bez informowania osób uczestniczących w tej imprezie.