Konkurs plastyczny

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE PLASTYCZNYM

 

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do kształtowania kreatywności, ćwiczenia wyobraźni. Konkurs skierowany jest do dzieci z terenu Gminy Łambinowice, przejawiających zamiłowanie do sztuki.


– Tajemnice tkwiące w sztuce -


TEMATY  DO WYBORU:

KOSMICZNY PRZYJACIEL – technika dowolna

CZŁOWIEK PRZYSZŁOŚCI - technika dowolna

 

TERMIN ODDANIA PRAC: 19.06-10.07.2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Łambinowice.
 2. Ocenie podlegają prace w następujących kategoriach:

- 6-8 lat

- 9-12 lat

- 13-16 lat

 1. Wymagania dla wszystkich grup wiekowych:

-technika wykonania prac podana przy tematach

-Format prac  MIN.A4 - MAX. A3.

- JEDEN UCZESTNIK/JEDEN TEMAT DO WYBORU/ JEDNA PRACA

 1. Prace wraz opisanymi metryczkami na odwrocie (imię nazwisko, wiek, miejscowość) należy dostarczyć do siedziby Gminnego  Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji , przy ul. Obozowej 13, 48-316 Łambinowice
 2. Oceny nadesłanych prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. Termin dostarczenia prac jest ostateczny.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od ustalonego terminu oddania prac, a wyniki opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach  (WWW.goksirlambinowice.pl)
 5. Nagrody laureatom  zostaną przekazane w siedzibie GOKSiR.
 6. Wszystkie zgłoszone do Konkursu prace mogą zostać wykorzystane w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
 7. Organizator nie zwraca dostarczonych do konkursu prac.
 8. nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje prac konkursowych.