Konkurs na „Najciekawszy Sleeveface" WBP w Opolu

Filia Biblioteczna w Jasienicy Dolnej wraz z dziećmi z Dyskusyjnego Klubu Książki wzięła udział w konkursie na "Najciekawsze Sleevface", którego organizatorem  była  Wojewódzka Biblioteka w Opolu. 
 Konkurs polegał na stworzeniu zdjęcia, którego elementem jest okładka książki wmontowana w taki sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki, stanowiąca z nią spójną całość. 
 Po długich i burzliwych naradach młodzież z DKK z pomocą bibliotekarza Pani Alicji Raczek  oraz instruktora Aliny Ligas stworzyła sześć twórczych i zaskakujących sleeveface. Do udziału w konkursie zakwalifikowano wszystkie prace, które uzyskały wysokie punktacje komisji, natomiast jedno zdjęcie zostało szczególnie wyróżnione.
 
Wyniki Komisji Konkursowej
Komisja w składzie:
Monika Ostrowska (przewodnicząca) - kierownik Działu Promocji WBP w Opolu,
Jolanta Zakrawacz - kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego WBP w Opolu,
Kamilla Wójt - współkoordynator DKK woj. opolskiego,
postanowiła przyznać:
Miejsce I: DKK w Ozimku – filia w Dylakach, za zdjęcie z wykorzystaniem okładki do książki S. Lark Bogowie Maorysów,
Miejsce II:  DKK w Łambinowicach – filia w Jasienicy Dolnej, za zdjęcie z wykorzystaniem okładki do książki J. Jagiełło Tylko gdy pada deszcz,
Miejsce III: DKK w Opolu – Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, za zdjęcie z wykorzystaniem okładki do książki  N. Preston Silence.

Załączniki: