KONKURS FOTOGRAFICZNY „Wiosna za moim oknem”

Do oceny jurorskiej konkursu fotograficznego  „Wiosna za moim oknem” zakwalifikowano 6  prac  mieszkańców Gminy Łambinowice. Komisja w składzie przewodnicząca: Jolanta Mierzyńska oraz członkowie: Alina Ligas, Teresa Mazurkiewicz, dokonała oceny prac w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodzone prace w galerii.