Koncert Zespołu Zbrucz z Ukrainy

Koncert zespołu wokalno – tanecznego

Zbrucz z Tarnopola (Ukraina)