Komunikat!!!

                                                             Łambinowice, dnia 19.03.2021r.

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Łambinowicach

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się w kraju kolejnej fali pandemii korona wirusa oraz wprowadzonymi ograniczeniami w działalności instytucji kultury i obiektów sportowych informuję, że od soboty 20 marca do piątku 9 kwietnia 2021 roku:

  1. Placówki Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach tj.  świetlice, obiekty sportowe pozostają zamknięte dla publiczności.
  2. Wszystkie zajęcia stałe odbywające się trybie stacjonarnym zostają odwołane.
  3. Wyjątek stanowią biblioteki, które w dalszym ciągu będą działać w ścisłym reżimie sanitarnym (m.in. nie  będzie wolnego dostępu do półek,  wizyty czytelników umawiane będą na telefon lub  email-m  na konkretną godzinę, w celu uniknięcia kontaktu czytelników ze sobą).

 
                                                                                                                                        DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
 /-/  Jolanta Mierzyńska