INFORMACJA GBP w Łambinowicach

Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna  w Łambinowicach  oraz Filie Biblioteczne w Jasienicy Dolnej, Bielicach oraz Wierzbiu rozpoczną udostępnianie księgozbioru po uzyskaniu pozytywnej opinii o planowanych działaniach w związku z wdrażaniem  II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem COVID-19 wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nysie.

 

Informacja o terminie otwarcia oraz zasady określające sposób korzystania z bibliotek zostaną umieszczone ( po uzyskaniu pozytywnej opinii)  na stronie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminy Łambinowice.