INFORMACJA

Z uwagi na remont budynku głównego oraz przenosiny siedziby Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach, świetlica GOKSiR  zostaje zamknięta, a zajęcia odbywające się w świetlicy zostają odwołane.
O miejscu otwarcia świetlicy oraz o terminie kolejnych zajęć poinformujemy na stronie www.goksirlambinowice oraz na fanpage fb.