Dożynki Gminne w Piątkowicach

Wyniki Konkursów Dożynkowych:

DOŻYNKOWA DEKORACJA POSESJI

IV MIEJSCE - POSESJA nr. 61

III MIEJSCE - POSESJA nr. 4

II MIEJSCE - POSESJA nr. 12a

I MIEJSCE - POSESJA nr. 54

PREZENTACJA SOŁECTW

wyróżnienie III stopnia:

Sołectwo Mańkowice 
Sołectwo Szadurczyce

wyróżnienie II stopnia:

Sołectwo Sowin
Sołectwo Piątkowice
Sołectwo Okopy

wyróżnienie I stopnia:

Sołectwo Bielice
Sołectwo Budzieszowice
Sołectwo Łambinowice
Sołectwo Lacocice

IV MIEJSCE - Sołectwo Malerzowice Wielkie
III MIEJSCE - Sołectwo Wierzbie
II MIEJSCE - Sołectwo Jasienica Dolna
I MIEJSCE - Sołectwo Drogoszów


Nagroda specjalna za dodatkowe stoisko dla Odnowy Wsi Malerzowice

KORONY DOŻYNKOWE

wyróżnienie II stopnia:

Sołectwo Malerzowice Wielkie
Sołectwo Bielice
Sołectwo Mańkowice
Sołectwo Okopy

wyróżnienie I stopnia:

Sołectwo Wierzbie
Sołectwo Drogoszów
Sołectwo Lasocice

IV MIEJSCE
Sołectwo Piątkowice
Sołectwo Szadurczyce

III MIEJSCE 
Sołectwo Jasienica Dolna
Sołectwo Łambinowice

II MIEJSCE
Sołectwo Budzieszowice

I MIEJSCE 
Sołectwo Sowin