Filia  biblioteczna  w  Bielicach  istnieje  już  od  1973 r. Swoją  pierwszą  siedzibę  miała w starym budynku  należącym  do  Urzędu  Gminy  Łambinowice, mieszczącym się w centrum wsi. Do obecnego budynku, który jest Wiejskim Domem Kultury w Bielicach została przeniesiona pod koniec 2001r. Filia biblioteczna nie tylko gromadzi i udostępnia książki,  prowadzi również działalność kulturalno- oświatową i informacyjno –bibliograficzną.


        W  2013 roku w ramach  PROGRAMU  ROZWOJU  BIBLIOTEK  nasza  biblioteka  została  wyposażona w nowoczesny sprzęt informatyczny, dzięki czemu  przekształciła  się  w  nowoczesną  placówkę  spełniającą  rolę  centrum informacyjno kulturowo- rozrywkowe w środowisku wiejskim.
 

Nasza biblioteka koncentruje się na lokalnych odbiorcach i dostosowuje swoją ofertę do ich potrzeb i oczekiwań. Jako centrum społeczne pełni przede wszystkim funkcję integracyjną  ludzi  starszych   z  młodszym  pokoleniem. Daje im  szansę  być  aktywnym  poprzez udział  w imprezach takich  jak:  Dzień  Kobiet, Dzień Rodziny, Dzień Seniora, Jasełka i Wigilia. Dba także o rozwój  intelektualny ludzi  niepełnosprawnych  i chorych poprzez  dostarczanie  im  książek  wprost  do domu.

Biblioteka współpracuje ze świetlicą wiejską, zespołem wokalnym Fantazja, Publiczną Szkołą Podstawową, Sołtysem i Radą Sołecką oraz z liczną grupą wolontariuszy, którzy wspierają jej działalność w lokalnym środowisku.


            Zapraszamy  wszystkich  chętnych  do  bezpłatnego  korzystania  z  zasobów  Internetu i  programów  użytkowych. Godziny  korzystania  pokrywają  się z  czasem  pracy  biblioteki.

Bibliotekarz Maria Iwanicka

Wakacje w Bibliotece w Bielicach 2019

Plan imprez, spotkań i wydarzeń ....

czytaj dalej...

Dzień Rodziny 2014

22.06.2014 r.  na sali WDK w Bielicach odbył się Dzień Rodziny...

czytaj dalej...

Podsumowanie czytelnictwa 2014

Czytanie łączy pokolenia...

czytaj dalej...

16.06.2013r.

16 czerwca 2013 na Sali WDK w Bielicach odbył się Dzień Rodziny, podczas którego były gry, konkursy oraz wspólna zabawa.
czytaj dalej...

25.07.2013

25 lipca 2013 na Sali WDK w Bielicach podczas Nocnego biwaku dzieci uczestniczyły w konkursach z literatury.
czytaj dalej...